Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Kiedyś wrócisz tu... Część II: By szukać swoich dróg i gwiazd. Poziom zaawansowany.
Autorzy: Ewa Lipińska, Elżbieta Grażyna Dąmbska
Wydawnictwo: Universitas Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych
ISBN: 8324205411
Stron: 0
Kod ksi: UNIV-13212
Cena:
56.00 zł
Opis książki
Kiedyś wrócisz tu.... cz. II: By szukać swoich dróg i gwiazd - to podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego dla cudzoziemców na poziomie zaawansowanym (Cl). Stanowi on kontynuację Kiedyś wrócisz tu... cz. I: Gdzie nadwiślański brzeg. Składa się z ośmiu lekcji, a każda z trzech części: komunikacyjnej, tekstowej i gramatycznej, związanych ze sobą tematycznie. Na końcu zamieszczono klucz do ćwiczeń. Zmiany dokonane w stosunku do wersji pierwotnej z 1997 roku nie różnią się od zmian wprowadzonych w części pierwszej, polegających na zastąpieniu niektórych fragmentów artykułów prasowych nowszymi, na poszerzeniu informacji dotyczących użycia odpowiednich form gramatycznych w podanych zwrotach, dodaniu ćwiczeń na ich zastosowanie, poszerzeniu materiału gramatycznego. Kiedyś wrócisz tu... cz. II: By szukać swoich dróg i gwiazd stanowi przydatną pomoc do nauki języka polskiego. Przeznaczony jest przede wszystkim dla obcokrajowców, ale może służyć również rodzimym użytkownikom języka, na przykład gimnazjalistom i licealistom, szczególnie w części dotyczącej składni.

Ewa Lipińska - adiunkt w Centrum Języka i Kultury Polskiej w świecie UJ, absolwentka filologii włoskiej UJ. W latach 1991 -1995 przebywała w Australii, gdzie ukończyła podyplomowe studia pedagogiczne na Uniwersytecie w Wollongpng. Uczyła języka polskiego jako obcego na Uniwersytecie Macąuarie w Sydney i pracowała jako nauczycielka w Sobotniej Szkole Polskiej w Wollongong. W roku 2001 uzyskała doktorat w UJ za pracę na temat procesu stawania się dwujęzycznym. Jest współautorką ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego (2005) oraz podręczników Jak to napisać? (1986), Kiedyś wrócisz tu... (1997, 2000, 2001) i nowych jego wersji, autorką ćwiczeń ortograficznych Nie ma róży bez kolców (1999), podręcznika Z polskim na (2003), ćwiczeń doskonalących rozumienie ze słuchu Księżyc w butonierce (2004) oraz monografii Jezyk ojczysty, jezyk obcy, język drugi. Wstęp do ba dań dwujęzyczności (2003). Od 2000 r. bierze aktywny udział w pracach zespołu ds. opracowywania testów i egzaminowania przy Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Elżbieta Grażyna Dąmbska - absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po ukończeniu studiów zajęła się nauczaniem języka polskiego cudzoziemców w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców przy Instytucie Filologii Polskiej; po zmianach administracyjnych - w Instytucie Polonijnym, gdzie pracowała do 1989 roku. Prowadziła zajęcia w grupach o różnych poziomach, szczególnie zajmowała się nauką pisania. W latach 1977-1999 pracowała jako lektorka języka polskiego na Uniwersytecie w Nancy we Francji. W latach 1991-1999 prowadziła kursy języka polskiego w Centre de Civilisation Polonaise na Universite Paris IV -Sorbonne, od 1997 prowadzi podobne kursy w Instytucie Polskim w Paryżu. Od 1998 jest nauczycielką języka polskiego w Zespole Szkół przy Ambasadzie RP w Paryżu, pełniąc jednocześnie od 1999 roku funkcję wicedyrektora. Współautorka podręczników Jak to napisać? (1986), Kiedyś wrócisz tu... (1997,2000,2001) i nowych jego wersji.