Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Prawo cywilne. Przepisy 2018
Książka obecnie nie jest dostępna.
Autorzy: zbiorowa praca
Wydawnictwo: Wydawnictwo OD.NOWA
ISBN: 9788365721723
Stron: 439
Kod ksi: ODNO-0401/5
Cena:
39.90 zł
Opis książki
Przepisy 2018 Prawo cywilne – zawiera jednolite teksty ustaw:
– Kodeks cywilny
— Kodeks rodzinny i opiekuńczy
— Ko- deks postępowania cywilnego
— Prawo prywatne międzynarodowe
— Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
— Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów
— Ustawa o księgach wieczystych i hipotece
— Ustawa o własności lokali
— Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie KC
— Ustawa o gospodarce nieruchomościami
— Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów
— Ustawa o prawach konsumenta
— Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym
— Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

oraz zbiorczy skorowidz przedmiotowy do wszystkich ustaw.

Poprzez system przypisów publikacja umożliwia studentom i praktykom łatwe śledzenie zmian prawnych. Zaletą książki jest jej praktyczny format, pozwalający na łatwe rozkładanie książki, przejrzysty układ graficzny i niska cena. Łatwą orientację w materiale umożliwia obszerny skorowidz. Stan prawny: 10 stycznia 2018 r. Przepisy wchodzące w życie później niż podany stan prawny aktu prawnego ale już ogłoszone w Dzienniku Ustaw podajemy w ramkach z zachowaniem przepisu w dotychczas obowiązującym brzmieniu.