Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Prawo gospodarcze. Przepisy 2018
Książka obecnie nie jest dostępna.
Autorzy: zbiorowa praca
Wydawnictwo: Wydawnictwo OD.NOWA
ISBN: 9788366026117
Stron: 430
Kod ksi: ODNO-0403/2
Cena:
39.90 zł
Opis książki
Przepisy 2018 Prawo gospodarcze – zawiera jednolite teksty ustaw:
– Kodeks spółek handlowych
— ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
— ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym
— Prawo zamówień publicznych
— Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
— Prawo własności przemysłowej
— Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
— Prawo restrukturyzacyjne
— Prawo upadłościowe
— Prawo wekslowe
—Prawo czekowe
—Ustawa o obligacjach
—Prawo o stowarzyszeniach
—Prawo spółdzielcze
—Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
—Ustawa o fundacjach
oraz zbiorczy skorowidz przedmiotowy do wszystkich ustaw.

Poprzez system przypisów publikacja umożliwia studentom i praktykom łatwe śledzenie zmian prawnych. Zaletą książki jest jej praktyczny format, pozwalający na łatwe rozkładanie książki, przejrzysty układ graficzny i niska cena. Łatwą orientację w materiale umożliwia obszerny skorowidz. Stan prawny: 10 stycznia 2018 r. Przepisy wchodzące w życie później niż podany stan prawny aktu prawnego ale już ogłoszone w Dzienniku Ustaw podajemy w ramkach z zachowaniem przepisu w dotychczas obowiązującym brzmieniu.