Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Ustawa o grach hazardowych. Komentarz
Książka obecnie nie jest dostępna.
Autorzy: Konrad Aromiński , Stefan Babiarz
Wydawnictwo: Wolters Kluwer S.A.
ISBN: 9788380923904
Stron: 650
Kod ksi: WOLT-2504*
Cena:
249.00 zł
Opis książki
"Przepisy o grach hazardowych zawierają jednocześnie instytucje prawne właściwe prawu administracyjnemu, prawu finansowemu, publicznemu prawu gospodarczemu czy prawu karnemu. W wielu przypadkach ustawa o grach hazardowych z 2009 r. (wielokrotnie nowelizowana) zawiera postanowienia o charakterze blankietowym, które są wypełniane licznymi przepisami podustawowymi (...). Ze względu na istotne luki w piśmiennictwie polskim dotyczącym gier hazardowych, uwagi i rozważania Autorów są podparte bogatym orzecznictwem sądowym, przede wszystkim Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych".
Z recenzji prof. dr. hab. Jerzego Małeckiego

Publikacja uwzględnia zmiany dokonane ustawą z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw, dotyczące m.in.:
- warunków, jakie muszą spełniać spółki prowadzące działalność w zakresie organizowania poszczególnych gier;
- reglamentacji działalności w zakresie prowadzenia poszczególnych rodzajów gier, w tym ograniczenia możliwości urządzania gier na automatach wyłącznie do kasyn gry;
- kontroli zmian w kapitale zakładowym spółek prowadzących działalność hazardową;
- zabezpieczenia finansowego składanego przez podmioty prowadzące działalność hazardową;
- podatku od gier.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla sędziów, adwokatów i radców prawnych, doradców podatkowych oraz pracowników administracji rządowej i samorządowej.