Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz
Autorzy: Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska , Krzysztof Urban, Andrzej Sidorko, Agnieszka Pietraszewska-Macheta, Iwona Kowalska-Mańkowska
Wydawnictwo: Wolters Kluwer S.A.
ISBN: 9788381271205
Stron: 1048
Kod ksi: WOLT-2051/3*
Cena:
259.00 zł
Opis książki
Książka została przygotowana przez prawników praktyków pracujących w Narodowym Funduszu Zdrowia od wielu lat, na co dzień stykających się z problemami finansowania świadczeń ze środków publicznych.

W trzecim wydaniu omówiono ostatnie zmiany w systemie ochrony zdrowia, w tym m.in.:
- nowe zasady dotyczące prawa do świadczeń opieki zdrowotnej (tj. możliwość dokonania wstecznego zgłoszenia);
- tzw. sieć szpitali, czyli system podstawowego zabezpieczenia szpitalnego;
- zasady finansowania programów pilotażowych;
- nowe regulacje dotyczące podstawowej opieki zdrowotnej;
- nowe zasady finansowania świadczeń opieki zdrowotnej określające minimalną wysokość nakładów na ochronę zdrowia na 6% dochodu krajowego brutto.

W komentarzu zaprezentowano bogaty wybór literatury, a także orzecznictwa sądów powszechnych i administracyjnych w zakresie komentowanej ustawy.

Adresaci:
Opracowanie przeznaczone jest dla pracowników oraz właścicieli podmiotów leczniczych publicznych i niepublicznych. Może stanowić ponadto cenną lekturę dla pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia. Zainteresuje również sędziów, radców prawnych i adwokatów.