Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Pozytywne relacje interpersonalne w zarządzaniu
Autorzy: Aldona Glińska-Neweś
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UMK Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ISBN: 9788323139539
Stron: 264
Kod ksi: UMKT-0981
Cena:
42.00 zł
Opis książki
„Książka zawiera niezwykle staranną, wszechstronną i dogłębną analizę stosunkowo nowego i słabo znanego u nas nurtu w naukach o zarządzaniu określanego mianem Positive Organizational Scholarship [oraz] wyjątkowo udane połączenie wątków teoretycznych i empirycznych opartych na prowadzonych przez Autorkę badaniach. […] Autorka nie ukrywa osobistego emocjonalnego zaangażowania w promocję pozytywnych relacji międzyludzkich w organizacjach. Nadaje to książce walor swoistej »świeżości«”.

prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński


„[Książka] jest opracowaniem dojrzałym i wnoszącym w dyscyplinie nauki o zarządzaniu oryginalne koncepcje, tym samym stanowi znaczące opracowanie w skali kraju. […] Wartością jest multimetodyczność, a jednocześnie zaproponowanie narzędzi, zmiennych, wymiarów, proponowanie sposobów rozumienia zjawisk. […] W monografii odnajdujemy wiele konceptualizacji, typologii, schematów klasyfikacyjnych, które z pewnością staną się bazą do dalszych badań prowadzonych przez innych badaczy. […] Walorem monografii, obok merytorycznego, jest także język i styl wypowiedzi. Profesjonalny, rzeczowy, precyzyjny, a jednocześnie przyjazny czytelnikowi”.

prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet