Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Prawo karne Zbiór przepisów
Autorzy: zbiorowa praca
Wydawnictwo: Wolters Kluwer S.A.
ISBN: 9788381605120
Stron: 1151
Kod ksi: ZAKA-0801P54*
Cena:
69.00 zł
Opis książki
Stan prawny na 7 lutego 2019 r.
Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem:
KODEKS KARNY:
- 15 listopada 2018 r. ? ustawa z 4 października 2018 r. o zmianie ustawy ? Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2077)
KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO:
- 17 października 2018 r. ? obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy ? Kodeks postępowania karnego (Dz.U. poz. 1987)
- 25 grudnia 2018 r. ? ustawa z 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2399)
- 1 stycznia 2019 r. ? ustawa z 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. poz. 771 ze zm.)
- 1 stycznia 2019 r. ? ustawa z 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1467)
- 9 lutego 2019 r. ? ustawa z 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 150)
- 23 czerwca 2019 r. ? wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 14 grudnia 2017 r., K 17/14 (Dz.U. poz. 2405)
KODEKS KARNY WYKONAWCZY:
- 11 stycznia 2019 r. ? ustawa z 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (Dz.U. poz. 2432)
- 6 lutego 2019 r. ? ustawa z 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 125)