Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Le discours représenté dans les genres écrits et oraux
Autorzy: Anna Mańkowska
Wydawnictwo: Werset Wydawnictwo
ISBN: 9788365713094
Stron: 0
Kod ksi: WERS-0139
Cena:
44.90 zł
Opis książki
Tom prezentuje nurt badań nad mową przytoczoną, istotny dla analizy dyskursu i tekstu. Autorzy analizują to zjawisko w gatunkach ustnych (debaty telewizyjne) i pisemnych (teksty naukowe i literackie) oraz w komunikacji w Internecie (prasa online, fora, memy). Wskazują na różnorodność form i nieostrość granic mowy przytoczonej, ukazują jej aspekty międzykulturowe i implikacje traduktologiczne, a także wpływ technologii cyfrowych. Proponowane ujęcia są charakterystyczne dla współczesnego językoznawstwa francuskojęzycznego, które zrywa z kanonem opisów mowy przytoczonej znanych z gramatyki.