Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz
Książka obecnie nie jest dostępna.
Autorzy: Dominik Lubasz
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska Sp.z o.o.
ISBN: 9788381608046
Stron: 627
Kod ksi: WOLT-2523*
Cena:
269.00 zł
Opis książki
W komentarzu uwzgl?dniono najnowsze zmiany wprowadzone do polskiej ustawy o ochronie danych osobowych wprowadzone ustaw? dostosowuj?c? z 21 lutego 2019 r., które wesz?y w ?ycie 4 maja 2019 roku.

W ksi??ce omówiono m.in.zagadnienia dotycz?ce:

regulacji statusu i kompetencj? krajowego organu nadzorczego, czyli Prezesa Urz?du Ochrony Danych,
post?powania w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych,
certyfikacji i akredytacji, a tak?e kodeksów post?powania,
wyznaczania inspektora ochrony danych,
odpowiedzialno?ci cywilnej i karnej za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych,
monitoringu pracowniczego, a tak?e wizyjnego monitoringu publicznego.