Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

KC KPC Kodeks cywilny. Kodeks post?powania cywilnego.
Książka obecnie nie jest dostępna.
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.
ISBN: 9788381589512
Stron: 834
Kod ksi: BEKW-1414/24*
Cena:
34.90 zł
Opis książki


Stan prawny: 14 sierpnia 2019 r.
Podwójnym stanem prawnym oznaczono tre?? artyku?ów, które wchodz? w ?ycie:

21.8.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469),
7.9.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1043),
8.9.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1495),
20.9.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1146),
7.11.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469),
1.1.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1495),
7.2.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469),
1.3.2020 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 398 ze zm.),
1.6.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1495),
7.8.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469.).

Ksi??ka zawiera:

Tekst ustawy Kodeks cywilny
Tekst ustawy Kodeks post?powania cywilnego
Indeks rzeczowy

Seria "Twoje Prawo" zawiera:

Boldowanie najnowszych zmian
Przypisy od Redakcji
Czytelne has?a i teksty
Indeks rzeczowy