Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Pakiet. Okrutna pie?? / Mroczny duet / The Call. Wezwanie
Autorzy: V. E. Schwab
Wydawnictwo: Czwara Strona Grupa Wydawnictwa Pozna?skiego Sp. z o. o.
ISBN: 9788366431003
Stron: 0
Kod ksi: CZWA-0701
Cena:
79.00 zł
Opis książki
Bestsellerowi autorzy i niezwyk?e ?wiaty. Poznaj serie „?wiat Verity” i „The Call”!

Gwarantujemy zarwane noce... Zestaw niezb?dny dla fanów potworów, demonów i niebezpiecznych przygód!

Kate Harker nie boi si? ciemno?ci. Poluje na potwory i robi to dobrze. August Flynn nigdy nie b?dzie cz?owiekiem, bez wzgl?du na to, jak bardzo kiedy? tego pragn??. Min??o prawie sze?? miesi?cy odk?d ich ?cie?ki skrzy?owa?y si?, a w tym czasie wojna mi?dzy lud?mi i potworami rozgorza?a na dobre. W Prawdziwo?ci August przyj?? rol? przywódcy, którym nigdy nie chcia? by?. W Dobrobycie Kate, w zupe?niej zgodzie ze swoj? natur?, sta?a si? bezwzgl?dn? ?owczyni?. Tymczasem z mroku wy?ania si? nowy rodzaj potwora, który karmi si? chaosem i wyci?ga na powierzchni? najg??biej skrywane l?ki swoich ofiar.