Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Pozytywka /POCKET/
Autorzy: Agnieszka Lis
Wydawnictwo: Czwarta Strona Grupa Wydawnictwa Pozna?skiego Sp. z o. o.
ISBN: 9788366381698
Stron: 257
Kod ksi: CZWA-0132/2
Cena:
14.90 zł
Opis książki


Gdy cichn? weselne dzwony, nadchodzi proza ?ycia

Monika nie wierzy w?asnemu szcz??ciu. Wystawny ?lub, którego zazdro?ci jej ca?a wie?, bogaty i przystojny m?? oraz wspania?e ?ycie w okaza?ej willi te?ciów na warszawskim ?oliborzu. Wielkie miasto otwiera przed dziewczyn? nowe mo?liwo?ci, ale kryje te? wiele pokus. Coraz cz??ciej ulega im Robert, który nawet w oczach ?ony przestaje by? ksi?ciem z bajki. M?odych ??czy jednak marzenie o dziecku. Gdy wi?c w wigilijny wieczór Monika ujawnia rodzinie wynik testu ci??owego, nic jeszcze nie zapowiada tragedii…

„Pozytywka” to s?odko-gorzka opowie?? o marzeniach, które potrafi? si? spe?nia? w zaskakuj?cy sposób. O samotno?ci po?ród ludzi, którzy nie potrafi? ze sob? rozmawia?. Wreszcie o stracie, która wyzwala najgorsze instynkty, ale te? wielk? si??.