Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Sekrety i k?amstwa /POCKET/
Autorzy: Sylwia Trojanowska
Wydawnictwo: Czwarta Strona Grupa Wydawnictwa Pozna?skiego Sp. z o. o.
ISBN: 9788366381728
Stron: 330
Kod ksi: CZWA-0452/2
Cena:
14.90 zł
Opis książki
Magdalena po latach wraca do rodzinnego domu, ?eby pogodzi? si? z najwa?niejsz? osob? jej dzieci?stwa – charyzmatycznym i apodyktycznym dziadkiem. Ludwikowi zale?y na tym, by ukochana wnuczka z nim zamieszka?a, lecz ona stawia warunek – chce w ko?cu pozna? jego skrz?tnie skrywan? przesz?o??. W opowie?ciach Ludwika losy rodziny splot? si? z burzliw? histori? Szczecina z czasów drugiej wojny ?wiatowej. Jak? tajemnic? chroni? przed ?wiatem? Magdalena, w?druj?c po ?ladach z przesz?o?ci, odwiedza miejsca znane z m?odo?ci i na nowo buduje relacje z dawnymi s?siadami. Czy w rodzinnym mie?cie czeka na ni? równie? mi?o???
Sylwia Trojanowska odkrywa tajemnice, o których nikt ju? nie pami?ta. „Sekrety i k?amstwa” to mieszanka emocji, u?miechu i wzrusze? zapisanych w po?ó?k?ym rodzinnym albumie.