Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Wst?p do prawoznawstwa wyd.13
Autorzy: Tatiana Chauvin
Wydawnictwo: C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.
ISBN: 9788381587280
Stron: 299
Kod ksi: BEKW-0708/13*
Cena:
59.00 zł
Opis książki


Skrypt "Wst?p do prawoznawstwa" zawiera komplet informacji, bez których nie sposób rozpocz?? studiów prawniczych. Dzi?ki niemu zrozumiesz:

poj?cie prawa,
role i miejsce prawa w ?yciu spo?ecze?stwa,
normy i przepisy prawne,
tworzenie, obowi?zywanie oraz wyk?adnie prawa.